Η ΑΔΙΑΦΟΡΊΑ ΑΠΩΘΕΊ!

Πόσες φορές σας έτυχε να καλέσετε μια δημόσια υπηρεσία ή μια ιδιωτική επιχείρηση και σας υποδέχτηκε μια αδιάφορη και καθόλου εξυπηρετική γραμματέας. Είμαστε βέβαιοι πως είχατε αυτήν την αρνητική εμπειρία όπως όλοι, πολλές φορές.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, δεν έχουν την πολυτέλεια να διώχνουν και να δυσαρεστούν τους πελάτες τους. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Οι σωστές δεξιότητες εξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου, είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους κάθε επιχείρησης και αυτό είναι εύκολα κατανοητό. Ένα μεγάλο μέρος της θετικής ή της αρνητικής εταιρικής εικόνας οφείλεται στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση που λαμβάνουν από την γραμματέα.

Ένα σημαντικό ποσοστό των πιθανών πελατών μιας επιχείρησης μπορεί να καταλήξουν σε συνεργασία γιατί οι γραμματέας αξιοποίησε σωστά της τηλεφωνικές της δεξιότητες. Με λίγα λόγια μια γραμματέας μπορεί να κάνει μια επιχείρηση να ανθίσει αλλά και να την καταστρέψει.

Οι επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, διαθέτουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που αδιαφορούν. Εμείς, στην My Assistant Secretarial Services εγγυόμαστε την επαγγελματική και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών σας, παρέχοντάς σας την ιδανικότερη εταιρική εικόνα. Ανήκουμε στο δυναμικό της εταιρείας σας και ενεργούμε πάντα για το καλύτερο. Σε δύσκολες περιπτώσεις, γινόμαστε ασπίδα μπροστά σας και με τις δεξιότητες μας καθησυχάζουμε και τον πιο απαιτητικό πελάτη σας, δημιουργώντας θετικό κλίμα για την μετέπειτα συνομιλία σας.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε μαζί μια μακροχρόνια συνεργασία βασισμένη στην τιμιότητα, την ποιότητα και την εμπιστοσύνη.

Leave a Reply